Nie od dziś przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych i rozpoczęcie nowego życia w USA to marzenie wielu osób na całym globie.

Cały proces – zmiana miejsca zamieszkania, uzyskanie zezwolenia na pracę i znalezienie tej pracy może być trudny, czasochłonny i zniechęcający, jednak na pewno warty swojej ceny.

Sukces odniosą tylko najwytrwalsi, a kluczem do niego jest cierpliwość.

Pierwszym krokiem, który powinno się mieć na uwadze podczas chęci podjęcia pracy w USA jest uzyskanie pozwolenia na pracę na terytorium Stanów.

W niniejszym artykule objaśniamy, jak przebrnąć przez wszystkie wymagane procedury. Tekst kierujemy specjalnie do polskich obywateli, którzy rozważają wyjazd do USA i podjęcie tam pracy.

zatwierdzona wiza

Praca w USA – rodzaje dokumentów pozwalające podjąć zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych

By móc podjąć legalne zatrudnienie na terenie Stanów Zjednoczonych cudzoziemiec musi posiadać co najmniej jeden z poniższych dokumentów:

  • Zielona karta – najbardziej pożądany dokument, dzięki któremu otrzymujesz status rezydenta
  • Zezwolenie na pracę – inaczej nazywane dokumentem zezwolenia na zatrudnienie (EAD)
  • Wiza pracownicza – o ten rodzaj zezwolenia musi ubiegać się Twój przyszły amerykański pracodawca; wiza musi zostać zaakceptowana przez USCIS.

Zieloną kartę można uzyskać np. w losowaniu w Loterii Wizowej USA (Diversity Visa (DV) Lottery Program), w której każdego roku w drodze losowania komputerowego typowane są osoby, które będą mogły ubiegać się o wizę imigracyjną.

Warto wiedzieć, że wizę imigracyjną może otrzymać również rodzina wylosowanej osoby – mąż lub żona oraz do lat 21. Loteria wizowa to obecnie najprostszy sposób na uzyskanie zielonej karty, która umożliwia legalny pobyt i pracę na terenie USA.

Każda edycja loterii posiada specjalne oznaczenie DV oraz numer, który jest rokiem przyznawania wizy – np. DV2021 dla wiz, które przyznawane będą od października 2020 do września 2021 roku.

Więcej informacji na temat loterii można uzyskać z pliku pdf, znajdującego się tutaj.

Zezwolenie na pracę w USA spotykane jest również pod nazwą EAD – od angielskiego Employment Authorization Document. Jest to dokument ze zdjęciem wydawany przez US Citisenship & Immigration Services (USCIS).

Wyglądem dokument przypomina amerykańskie prawo jazdy. Zezwolenia nie należy mylić z wizą pracowniczą, gdyż są to dwa różne dokumenty.

Zezwolenie jest zwykle ważne przez 1 rok od daty jego wydania i po opływie tego czasu należy je odnowić (o ile chcemy przedłużyć pobyt w USA i nadal tam pracować).

Istnieją wyjątki od tej reguły, które będą w duże mierze zależeć od Twojego pracodawcy lub Twojego aktualnego statusu.

Wiza pracownicza to dokument tymczasowy, umożliwiający jej właścicielowi przyjazd do USA w celu poszukiwania pracy – w tym również takiej na czas określony (np. sezonowej).

Istnieje kilka rodzajów wiz pracowniczych i przed ubieganiem się o nią należy upewnić się, którego typu będziemy akurat potrzebować – jest to związane z miejscem pochodzenia kandydata oraz celem wizyty w USA.

O wizę pracowniczą musi w Twoim imieniu wystąpić amerykański pracodawca i dodatkowo udowodnić w jakiś sposób przed amerykańskim rządem, że nie może znaleźć na miejscu innej osoby o Twoich kompetencjach.

Co więcej, pracodawca musi również uargumentować chęć zatrudnienia akurat Ciebie oraz poręczyć, że ma zamiar Cię zatrudnić po Twoim przyjeździe.

Takie podanie składa się w USCIS. Dopiero po jego zatwierdzeniu zyskujesz możliwość ubiegania się o pozwolenie na pracę, jeśli zamierzasz zostać w Stanach Zjednoczonych na dłuższy okres.

Oczywiście nie należy mylić wizy pracowniczej z zezwoleniem ESTA – są to dwa zupełnie inne dokumenty.

podróżny z paszportem

Jak otrzymać zezwolenie na pracę w USA

Gdy znajdziesz się na terenie Stanów Zjednoczonych, możesz rozpocząć proces ubiegania się o zezwolenie na pracę (EAD).

W tym celu koniecznym będzie wypełnienie formularza I-765, który można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej USCIS wraz z plikiem PDF, zawierającym wszystkie potrzebne instrukcje dotyczące wypełniania formularza.

Łącznie do wypełnienia jest 7 stron, w których należy podać wszelkie niezbędne informacje oraz dane, a także dowody na to, że kwalifikujesz się do podjęcia danego stanowiska.

W większości przypadków dokumenty wymagają także dołączenia zdjęć (wymogi jak dla zdjęć paszportowych), których data wykonania nie przekracza 6 miesięcy.

Przy składaniu tego wniosku można popełnić wiele błędów, przez co również duża część dokumentów zostaje odrzucona już na wstępie (lub opóźniona) – jest to np. niezgodność dostarczanych zdjęć z wymaganiami dotyczącymi zdjęć.

Możliwe jest otrzymanie SMS-a lub wiadomości e-mail ze statusem wniosku oraz informacją o ewentualnej akceptacji naszego formularza przez USCIS.

By tak się stało należy wypełnić formularz G-1145 i dołączyć go do formularza głównego. Pamiętaj, aby podpisać się na składanych dokumentach – dużo wniosków zostaje odrzuconych, gdyż składający zapomnieli pozostawić parafki.

panoramę Nowego Jorku

Jak otrzymać wizę pracowniczą USA

By uzyskać amerykańską wizę pracowniczą i móc legalnie podąć zatrudnienie na terenie Stanów Zjednoczonych należy spełnić trzy warunki, zanim USCIS lub Ambasada rozpatrzą pozytywnie Twoje podanie.

W pierwszej kolejności powinieneś uzyskać ofertę pracy od amerykańskiego pracodawcy, posiadającego swoją siedzibą w USA. By podanie zostało zatwierdzone przez USCIS, Twój potencjalny przyszły pracodawca musi złożyć specjalny formularz I-129 dla pracownika niebędącego imigrantem.

Gdy ten dokument zostanie zaakceptowany przez amerykański rząd, dopiero wtedy możesz ubiegać się o wydanie wizy. Wiza pracownicza występuje w kilku rodzajach, a niektóre z nich wymagają odrębnej, dodatkowej zgody Departamentu Pracy (DoL).

Dlaczego to wszystko jest takie skomplikowane i nie możesz ubiegać się o wizę samodzielnie?

Mówiąc najprościej, praca, o którą się ubiegasz nie może odbierać możliwości podjęcia zatrudnienia obywatelom amerykańskim, a cały proces uzyskania takiej wizy i wstawienie się za Tobą Twojego pracodawcy ma to udowodnić.

Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, będziesz musiał umówić się na tzw. rozmowę wizową, która zazwyczaj odbywa się w ambasadzie lub konsulacie USA.

Po rozmowie zostaniesz poinformowany o finalnej decyzji w sprawie.

USA w nocy

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy mogę podjąć pracę w USA posiadając zezwolenie ESTA?

Zdecydowanie nie!

ESTA to rodzaj zezwolenia wydawany wyłącznie dla podróży w celach turystycznych, tranzytowych, medycznych lub biznesowych (załatwianie interesów, ale nie praca), które trwają maksymalnie 90 dni i podczas tego pobytu nie wolno podejmować pracy.

O zezwolenie ESTA może ubiegać się każdy obywatel Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program). Wniosek złożyć można online tutaj. Status wysłanego wniosku także można sprawdzić internetowo, w tym celu należy przejść pod ten adres.

Gdzie należy złożyć dokumenty?

Wszelkie wypełnione formularze należy złożyć do jednego z kilku centrów USCIS, w zależności od otrzymanej klasyfikacji oraz działań, w jakich celu wydawane jest zezwolenie.

Jakie są opłaty za wydanie zezwolenia?

W momencie pisania tego artykułu opłata za zezwolenie na pracę (EAD) wynosi 410 USD. Kwotę tę należy każdorazowo sprawdzić w USCIS przed złożeniem wniosku, ponieważ może się ona zmienić.

Należy mieć na uwadze, że niektóre rodzaje kwalifikowalności będą wymagały wniesienia dodatkowej opłaty biometryczną, wynoszącej 85 USD.

Ile zajmuje uzyskanie wizy pracowniczej?

Jeśli cały proces przebiega bez większych komplikacji, wizę możesz otrzymać w okresie od 3 do 5 tygodni.

Oczywiście termin ten zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj wizy oraz Twój aktualny status.

Ile zajmuje uzyskanie zezwolenia na pracę (EAD)?

Czas oczekiwania na zezwolenie jest znacznie dłuższy niż termin czekania na wydanie wizy.

Może potrwać od 2 tygodni do nawet siedmiu miesięcy – zdarza się, że również i dłużej z uwagi na zawarte we wniosku informacje (uprawnienia, kwalifikacje, kompetencje).

Warto wiedzieć, że ewentualne skargi nie mogą zostać wniesione, jeśli nie minie termin co najmniej 75 dni.

O jaki rodzaj wizy pracowniczej należy się ubiegać?

Istnieje wiele rodzajów wiz, które umożliwiają podjęcie pracy na terenie Stanów Zjednoczonych.

Najpopularniejszym typem jest wiza H-1B dla tymczasowych pracowników-imigrantów.

Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju wizy, który powinieneś wybrać, najprościej jest skorzystać z pomocy oficjalnego kreatora wiz, który pomoże dokonać prawidłowego wyboru.

Jak widać uzyskanie zezwolenia na pracę w USA jak i wizy pracowniczej nie jest procedurą, którą można zaliczyć do grona najłatwiejszych.

Niemniej jednak nie jest to rzecz niemożliwa i jeśli istnieją przepisy pozwalające na uzyskanie określonych dokumentów, to możliwym jest również uzyskanie takich dokumentów.

Osoby, które ubiegają się o zezwolenie na pracę na terenie USA powinny każdorazowo przed złożeniem jakiegokolwiek wniosku sprawdzić kilkukrotnie poprawność załączonych danych.

USCIS otrzymuje codziennie tysiące błędnie złożonych wniosków, z rażącymi błędami takimi jak nieprawdziwe dane, literówki, błędy ortograficzne lub dokumenty bez podpisu składającego.

Zawsze warto mieć również osobę, która pomoże Ci sprawdzić Twoje dokumenty i wyłapie ewentualne błędy, których Ty nie dopatrzyłeś się wcześniej.

W przypadku wątpliwości najlepiej jest zwrócić się o pomoc do kogoś, kto całą procedurę ma już za sobą.

Choć początkowo cała papierologia i biurokracja mogą wydawać się trudne – Stany Zjednoczone są osiągalnym celem.

Powodzenia!