FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

W tej sekcji umieściliśmy odpowiedzi na pytania, które najczęściej otrzymujemy od naszych Klientów lub osób odwiedzających stronę. Dotyczą one zezwoleń ESTA, Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) oraz amerykańskich wiz.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o kontakt z naszym działem Obsługi Klienta pod adresem support@estausa.pl

Czym jest Program Ruchu Bezwizowego?


Program Ruchu Bezwizowego (ang. Visa Waiver Program) to amerykański, rządowy program Stanów Zjednoczonych, zezwalający obywatelom poszczególnych krajów podróżować do USA na maksymalnie 90 dni bez konieczności uzyskania wizy.

Co to jest ESTA?


ESTA to skrót od angielskiego „Electronic System for Travel Authorization” i oznacza Elektroniczny System Autoryzacji Podróży. Jest to automatyczny system, pozwalający zweryfikować osoby, które chcą wjechać na teren USA.

ESTA to wymóg amerykańskiego rządu (a dokładniej Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego) dla pasażerów podróżujących w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

Wszystkie osoby, które chcą podróżować do Stanów Zjednoczonych na maksymalny okres 90 dni, muszą ubiegać się o wydanie tzw. zezwolenia ESTA. Wniosek o dokument składa się online – można to zrobić tutaj.

Dlaczego ESTA jest wymagana dla obywateli Polski?


Z tego względu, że Polska jest krajem należącym do Programu Ruchu Bezwizowego, a jednym z wymogów tego programu jest otrzymanie zezwolenia ESTA, jeśli chce się podróżować do USA na okres krótszy niż 90 dni.

ESTA jako system opracowany został po to, aby umocnić środki bezpieczeństwa USA, jak również zapewnić bezpieczeństwo osobom podróżującym do Stanów Zjednoczonych.

Proces autoryzacji jest tak naprawdę procedurą weryfikującą kandydatów, która analizuje przekazywane do systemu informacje o podróżnych i ustala, czy dany kandydat może wjechać na teren USA.

W praktyce oznacza to, że wyłącznie obywatele państw, które należą do Programu VWP mogą ubiegać się o ten rodzaj zezwolenia – jest więc to poniekąd przywilej.

Kto jest uprawniony do ubiegania się o zezwolenie ESTA na podróż do USA?


O zezwolenie mogą ubiegać się obywatele krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego (VWP), którzy dodatkowo spełniają poniższe kryteria:

 • Planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych nie przekracza 90 dni
 • Wyjazd do USA odbywa się w celu biznesowym, turystycznym lub tranzytowym*
 • Przyjazd odbywa się drogą morską lub powietrzną i wyłącznie na pokładzie przewoźnika biorącego udział w Programie VWP.
 • Posiadają bilet powrotny, lub bilet na dalszą podróż
 • Posiadają ważny paszport elektroniczny zgodny z wymogami Programy VWP
 • Podróż nie może kończyć się w Meksyku, Kanadzie, na Bermudach lub Wyspach Karaibskich (a jeśli tam się kończy, to podróżny musi być mieszkańcem jednego z w/w terytoriów)

Co dokładnie rozumie się przez cel służbowy, turystyczny i tranzytowy?


Przez cel służbowy rozumie się spotkania z partnerami biznesowymi uwzględniające konsultacje i negocjacje handlowe (np. w sprawie kontraktu lub umowy), jak również spotkania edukacyjne i konsultacje naukowe oraz konferencje biznesowe ustalone w konkretnych terminach.

Cel turystyczny obejmuje wyjazdy rekreacyjne, święta, wakacje, odwiedziny bliskich osób – rodziny, przyjaciół, znajomych, jak również wyjazdy w ramach odpoczynku oraz występy artystyczne (np. muzyczne) i wydarzenia sportowe, za które nie są pobierane żadne wynagrodzenia.

Jeśli celem podróży jest tranzyt, oznacza to, że Stany Zjednoczone są punktem tranzytu, przez który dana osoba podróżuje do innego kraju.

Jeśli nie jesteś pewien, czy cel Twojej podróży wpisuje się w kryteria kwalifikujące do otrzymania ESTA, przed wypełnieniem wniosku możesz skontaktować się z nami pod adresem support@estausa.pl

Jakie państwa objęte są Programem Ruchu Bezwizowego?


Obecnie do Programu VWP należą:

AndoraHolandiaPolska
AustraliaIrlandiaPortugalia
AustriaIslandiaRepublika Korei
BelgiaJaponiaSan Marino
BruneiLiechtensteinSingapur
CzechyLitwaSłowacja
ChileŁotwaSłowenia
DaniaLuksemburgSzwajcaria
EstoniaMaltaSzwecja
FinlandiaMonakoTajwan
FrancjaNiemcyWęgry
GrecjaNorwegiaWielka Brytania
HiszpaniaNowa ZelandiaWłochy

Czy otrzymanie zezwolenia ESTA gwarantuje wjazd na teren Stanów Zjednoczonych.


Nie. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz otrzymanie zezwolenia nigdy nie daje 100% gwarancji wjazdu do USA.

Ostateczną decyzję zawsze podejmuje służba imigracyjna na lotnisku w Stanach Zjednoczonych. Niemniej cofnięcia zdarzają się bardzo rzadko i zazwyczaj wynikają z podania nieprawidłowych lub niezgodnych z prawdą danych.

Przez jaki okres ważne jest zezwolenie ESTA?


Zezwolenie ESTA wydawane jest na okres 2 lat, jednak jeśli Twój paszport wygasa wcześniej niż ESTA, to Twoja ESTA będzie ważna do tylko do daty ważności paszportu. Po wyrobieniu nowego paszportu należy wyrobić również nowe zezwolenie ESTA.

Czy przez okres 2 lat mogę wjechać na teren USA dowolną ilość razy?


Tak, należy jednak pamiętać, aby okres jednorazowego pobytu nie przekroczył 90 dni.

Czy mogę aplikować o wydanie zezwolenia, jeśli nie mam jeszcze sprecyzowanych planów podróżnych?


Tak. Podawanie konkretnych i jasno sprecyzowanych planów podróży nie jest obowiązkowe w momencie składania wniosku, jednak konieczne jest podanie osoby lub miejsca do kontaktu na terenie USA.

Należy również pamiętać, że mimo, że podanie konkretnych planów nie jest wymagane, to zaleca się, podać adres przebywania w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli plany podróżne uwzględniają więcej niż jedno miejsce, wystarczy podać pierwszy adres. W przypadku, gdy dokładny adres nie jest znany, można również wpisać miasto, które planuje się odwiedzić.

Ile kosztuje ESTA?


Zezwolenie ESTA kosztuje 14 USD + koszty opłaty serwisowej.

Jak długo muszę czekać na przetworzenie mojego wniosku? Po jakim czasie mogę spodziewać się decyzji o wydaniu zezwolenia?


Przetwarzanie wniosku trwa zazwyczaj około 48-72 godzin. Po tym czasie powinieneś również otrzymać decyzję o wydaniu zezwolenia – wiadomość przyjdzie na adres e-mail podany w formularzu.

Gdzie mogę sprawdzić status ESTA?


Status wniosku oraz swojego zezwolenia można sprawdzić online w tym miejscu.

Czy mogę zaktualizować dane we wniosku?


Aktualizacji podlegają dane takie jak docelowy adres w Stanach Zjednoczonych lub dane kontaktowe (e-mail, telefon). Jeśli chcesz zmienić inne informacje, takie jak np. imię, nazwisko czy płeć, będziesz musiał złożyć nowy wniosek ESTA.

Czy ESTA i wiza to to samo?


Zdecydowanie nie!

Poniżej prezentujemy najważniejsze różnice:

 • Maksymalna długość jednorazowego pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych wynosi odpowiednio do 90 dni w przypadku ESTA oraz do 6 miesięcy dla wizy turystycznej lub biznesowej
 • ESTA wydawana jest na okres 2 lat, a wiza na okres 10 lat
 • Opłata za ESTA wynosi 14 USD, a łączny koszt wizy to około 160 USD.
 • O wydanie zezwolenia ESTA można aplikować online, a w przypadku wizy konieczna jest wizyta w ambasadzie oraz rozmowa kwalifikacyjna

Kiedy muszę ubiegać się o wizę?


Przede wszystkim wtedy, gdy nie możesz ubiegać się o wydanie zezwolenia ESTA.

To znaczy:

 • Jeśli pobyt w Stanach Zjednoczonych będzie trwał dłużej niż 90 dni
 • Jeśli przelot będzie odbywać się na pokładzie przewoźnika, który nie jest sygnatariuszem Programu Ruchu Bezwizowego
 • Jeśli podróż będzie odbywać się w celach innych niż krótkoterminowa turystyka, tranzyt lub sprawy biznesowe.

O wizę należy się również ubiegać, jeśli chce się podjąć pracę na terenie USA (robi to z reguły pracodawca, a uprzednio należy otrzymać zezwolenie na pracę w USA)

Posiadam obecnie ważną wizę na podróż do Stanów Zjednoczonych, czy muszę wyrobić zezwolenie ESTA?


Nie. Jeśli podróżny posiada ważną wizę amerykańską, to może wjechać na teren USA bez zezwolenia ESTA, pod warunkiem zachowania celu, w którym została wydana wiza.

Co zrobić w sytuacji, gdy posiadam podwójne obywatelstwo i/lub posiadam paszport z więcej niż jednego kraju?


W przypadku posiadania podwójnego obywatelstwa, składając wniosek o wydanie zezwolenia należy uwzględnić te informacje we wniosku oraz należy użyć paszportu kwalifikującego się do Programu  Ruchu Bezwizowego.

Jeżeli akurat oba kraje objęte są Programem VWP, to można wybrać kraj według własnych preferencji, jednak zaleca się wybór tego kraju, z którego odbędzie się wyjazd lub, do którego odbędzie się powrót ze Stanów Zjednoczonych.

Warto mieć na uwadze, że jeden podróżny posiadający dwa różne zezwolenia ESTA może być przyczyną zamieszania, które tylko opóźni podróż.

Czy muszę ubiegać się o wydanie zezwolenia ESTA, jeśli posiadam obywatelstwo kraju Programu VWP i odwiedzam USA z Meksyku lub Kanady?


Jeśli jesteś obywatelem kraju objętego Programem Ruchu Bezwizowego i chcesz dostać się na teren USA drogą lądową z Meksyku lub Kanady, to nie potrzebujesz zezwolenia ESTA.

Przy pierwszym wjeździe na teren Stanów Zjednoczonych bez ważnego zezwolenia ESTA będziesz musiał wypełnić formularz I-94W i przejść przez całą procedurę dotyczącą przejazdu przez lądowe przejście graniczne.

Jeśli wjeżdżasz do USA po raz pierwszy przez granicę lądową z ważnym zezwoleniem ESTA, nie będziesz musiał wypełniać papierowego formularza I-94W, ale w dalszym ciągu będziesz zobligowany do przejścia procedury wjazdu przez lądowe przejście graniczne.

W przypadku chęci ponownego przejazdu przez przejście graniczne USA drogą lądową z ważnym formularzem I-94W lub ważną pieczątką w paszporcie z poprzedniego wjazdu, nie będzie konieczne uzyskiwanie nowego formularza I-94W, ale dotyczy to wyłącznie sytuacji, jeśli powrót do Meksyku lub Kanady ze Stanów Zjednoczonych nastąpi maksymalnie w ciągu 30 dni.

Cała procedura rejestracyjna również będzie znacznie przyspieszona.

Co zrobić, jeśli mój wniosek zostanie odrzucony?


Jeśli Twój wniosek o wydanie zezwolenia zostanie odrzucony mimo podania poprawnych i zgodnych z prawdą danych, możesz złożyć wniosek o wizę B1 lub B2 w konsulacie lub ambasadzie USA w Polsce.