Odkąd Polska została objęta tzw. Programem Ruchu Bezwizowego (ang. Visa Waiver Program) wielu Polaków błędnie uważa, że na dowolną podróż do USA nie potrzebują już w ogóle wizy.

Mimo, że nazwa programu może tak sugerować twierdzenie to nie jest zgodne z prawdą.

Program Ruchu Bezwizowego faktycznie pozwala obywatelom krajów nim objętych na podróżowanie do Stanów Zjednoczonych bez wizy, jednak na ściśle określonych warunkach.

Przede wszystkim wizyta nie może trwać dłużej niż 90 dni, a wyjechać można wyłącznie w celach turystycznych, biznesowych, medycznych lub tranzytowych.

Co więcej, na każdą podróż należy otrzymać specjalne zezwolenie na podróż, tzw. ESTA. W każdym innym przypadku (dłuższy pobyt, inny cel podróży) na podróż do USA będziemy potrzebować wizy.

Kiedy więc wystarczy złożyć wniosek o ESTA, a kiedy należy ubiegać się o wizę?

zatwierdzona wiza

ESTA – wszystko, co musisz wiedzieć

ESTA to to skrót od angielskiego słowa Electronic System for Travel Authorization, czyli Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży.

O zezwolenie ESTA na podróż do USA może ubiegać się każdy obywatel kraju objętego Programem Ruchu Bezwizowego – wnioski składa się wyłącznie przez Internet, a opłata wynosi $14. Wniosek o wydanie zezwolenia na podróż do USA można złożyć tutaj.

Złożenie wniosku powinno być pierwszym krokiem, który powinniśmy wykonać zanim zaczniemy planować naszą podróż do USA.

Należy jednak pamiętać, że pozytywne rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia nie daje 100% gwarancji przekroczenia granicy Stanów Zjednoczonych.

Ostateczną decyzję podejmuje zawsze na miejscu służba celna, niemniej odsetek odmów jest bardzo niski (i zazwyczaj wynika z tego, że podróżny podał nieprawdziwe dane lub zataił pewne informacje).

O zezwolenie ESTA powinien ubiegać się każdy, kto chce przebywać na terenie USA maksymalnie 90 dni, a celem jego wizyty jest turystyka, badania medyczne, sprawy biznesowe lub tranzyt.

ESTA wymagana jest wyłącznie przy podróży drogą morską lub powietrzną i ważna jest przez okres 2 lat od daty wydania, bądź do daty wygaśnięcia ważności paszportu.

ESTA – wymagania

Niestety, sam fakt bycia obywatelem kraju objętego Programem VWP, nie upoważnia automatycznie do otrzymania ESTA.

Istnieją również inne wymagania, które muszą zostać spełnione, by móc otrzymać pozytywną odpowiedź z systemu i uzyskać zezwolenie.

Są to wymagania takie jak:

 • Posiadanie e-paszportu
 • Paszport musi być ważny w momencie składania wniosku oraz na czas pobytu w USA
 • Okazanie dowodu kontynuacji podróży lub biletu powrotnego do domu
 • Przebywanie na terenie kraju nie dłużej niż 90 dni
 • Podróż musi odbyć się samolotem lub statkiem (w przypadku podróży drogą lądową należy wypełnić wniosek I-94W)

Należy również pamiętać, że podczas pobytu w USA nie można podejmować żadnej pracy ani studiów Jeśli spełnisz wszystkie powyższe wymogi, możesz od razu przystąpić do ubiegania się o ESTA bez konieczności przechodzenia przez proces ubiegania się o wizę.

W przeciwnym razie, koniecznym będzie złożenie wniosku o wizę – dotyczy to również sytuacji, w której będziesz odwiedzać Stany Zjednoczone przez okres 90 dni lub krócej.

Statua wolności USA

WIZA – kiedy jest potrzebna i jak ją otrzymać

Jeśli z jakichkolwiek względów nie możesz ubiegać się o zezwolenie ESTA, konieczne będzie uzyskanie wizy na podróż do USA.

Musisz to zrobić bezpośrednio w ambasadzie USA w Warszawie.

Cały proces nie jest zbyt skomplikowany jednak o wiele droższy niż przy staraniu się o ESTA – całkowity koszt wynosi $160.

O wizę muszą ubiegać się osoby, których pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych będzie dłuższy niż 90 dni lub cel wizyty będzie różnił się od tych, które kwalifikują się do ESTA.

Oznacza to, że osoby planujące podąć pracę w USA (oczywiście uprzednio trzeba posiadać wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające chęć przyjęcia przez amerykańskiego pracodawcę) będą musiały otrzymać wizę.

Wiza pozwala spędzić na terenie USA maksymalnie 6 miesięcy. Ten rodzaj dokumentu dotyczy również osób, które chcą wziąć udział w zawodach sportowych, bądź wyjeżdżają na konferencje naukowe.

Wizyta w ambasadzie będzie polegała na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, na której należy przynieść potwierdzenie spotkania i wypełniony formularz zgłoszeniowy (DS-160).

Średni czas, jaki należy przeznaczyć na pobyt w ambasadzie wynosi około 2-3 godzin. Wraz ze złożeniem wniosku o amerykańską wizę należy złożyć również określone dokumenty.

Wszystkie z nich będą się różnić w zależności od typu wizy, o jaki się ubiegasz, jednak istnieją pewne wspólne wymagania dla wszystkich rodzajów wniosków, są to:

 • Ważny paszport
 • Twoje zdjęcie paszportowe, które ma mniej niż sześć miesięcy
 • Wydrukowana, wypełniona kopia formularza wniosku dla wybranego rodzaju wizy
 • Dokumentacja wszelkich wcześniej uzyskanych wiz amerykańskich (na przykład w starym paszporcie)
 • Dowód wpłaty środków na czas pobytu w USA.
 • Potwierdzenie spotkania

Należy pamiętać, że po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej (nawet, jeśli wypadłeś świetnie) i uzyskaniu wizy nadal nie ma stuprocentowej gwarancji na to, że zostaniesz wpuszczony na teren Stanów Zjednoczonych. Ostateczną decyzję podejmuje urzędnik imigracyjny USA, który dokonuje weryfikacji dokumentów po przybyciu do USA.

Typy obecnie istniejących wiz sprawdzisz tutaj.

wiza ESTA zatwierdzona

Wiza vs ESTA – najczęściej zadawane pytania

Jako, że dołączenie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego nastąpiło stosunkowo niedawno (w listopadzie 2019 r.) temat podróży bezwizowych jest dość nowy dla polskich obywateli, a tym samym pojawia się wiele pytań i wątpliwości w kwestii wymaganych na podróż dokumentów.

Zebraliśmy kilka najczęściej zadawanych pytań i umieściliśmy je poniżej:

Czy wiza i ESTA to to samo?

Zdecydowanie nie. Wiza i ESTA to dwa różne dokumenty, mimo, że ich cel jest podobny – mają umożliwić podróżującemu wjazd na teren USA.

Czy jeśli posiadam ważną wizę, to muszę ubiegać się o ESTA?

Nie. Jeśli obecnie posiadasz aktualną i ważną wizę na podróż z Polski do USA, to dodatkowe aplikowanie o wydanie zezwolenia ESTA nie jest konieczne.

Możesz podróżować na swojej wizie, nawet jeśli Twoja podróż „wpisuje się” w warunki dot. podróży na zezwoleniu ESTA.

Kto może ubiegać się o ESTA?

O ESTA mogą ubiegać się wszyscy obywatele krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego.

Jak długo ważna jest ESTA?

ESTA ważna jest przez okres 2 lat od daty jej wydania, bądź do momentu utracenia ważności przez Twój paszport. Jeśli paszport straci ważność, to musisz wyrobić również nowe zezwolenie ESTA – nie możesz podróżować z nowym paszportem i starym zezwoleniem.

Okres 2 lat oznacza wyłącznie ważność dokumentu – nie okres pobytu na terenie USA. Na terenie Stanów Zjednoczonych możesz przebywać maksymalnie 90 dni.

Jak długo ważna jest wiza?

Wizy wydawane są na okres 10 lat. Nie oznacza to jednak, że możesz przebywać w Stanach Zjednoczonych przez taki okres. Wiza upoważnia do pobytu na terenie USA maksymalnie 6 miesięcy.

Wraz z upływem czasu podróżowanie staje się coraz łatwiejsze i przede wszystkim tańsze.

Przystąpienie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego umożliwiło wielu Polakom odwiedzanie USA bez konieczności posiadania wizy, jednak na okres nie dłuższy niż 90 dni i tylko w konkretnych przypadkach (jasno sprecyzowanych celach wizyty).

Jeśli podróż ma trwać dłużej, nadal koniecznym jest uzyskanie wizy i wizyta w ambasadzie. Należy jednak pamiętać, że cała procedura jest o wiele szybsza niż w ubiegłych latach, a stopień odmowy wydawania wiz coraz niższy.

Nie należy się również martwić na zapas – podanie prawidłowych danych i zgodnych z prawdą informacji to podstawa i klucz do przekroczenia granicy.

Służby imigracyjne bardzo rzadko odmawiają wjazdu na teren USA osobom, które wypełniły prawidłowo wszelkie dokumenty.

Jeśli dochodzi do odmowy to zazwyczaj wiąże się to z zatajeniem pewnych informacji, bądź błędem w aplikacji. Zawsze warto więc kilkukrotnie sprawdzić wprowadzane dane, zanim przystąpimy do przesyłania jakichkolwiek dokumentów.