Polityka prywatności

Witryna zobowiązuje się do zapewnienia naszym klientom doskonałej obsługi. W ramach tego zobowiązania bardzo poważnie traktujemy zaufanie naszych klientów oraz osób odwiedzających witrynę.

Ta strona jest obsługiwana przez prywatną firmę niezwiązaną z żadnymi rządami. Oferowane usługi i informacje mają na celu pomóc podróżnym w ubieganiu się o wydanie zezwolenia (ESTA) na podróż w celu odwiedzenia w USA. Odwiedzając naszą stronę internetową w celu uzyskania informacji i/lub prośby o pomoc w złożeniu wniosku o zezwolenie, automatycznie wyrażasz zgodę na warunki zawarte w naszej Polityce prywatności.

Gromadzimy wyłącznie informacje, które są nam dobrowolnie przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub usług oferowanych na tej stronie. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych, kontaktując się z nami lub kupując naszą usługę składania wniosków. W momencie finalizacji zakupu zezwalasz nam na przetwarzanie Twoich danych w celu udzielenia odpowiedzi i wykonania oferowanej usługi.

Podane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do przetworzenia wniosku. Abyśmy mogli świadczyć usługi oferowane na tej stronie, Twoje dane osobowe są przekazywane do elektronicznego systemu rządowego USA w celu autoryzacji podróży (ESTA). Nie będziemy wykorzystywać otrzymanych danych do żadnych innych celów. Twoje informacje zostaną usunięte z naszej bazy danych, gdy nie będą już uważane za potrzebne w celu zapewnienia dobrej obsługi klienta. Wiadomości e-mail oraz dane są trwale usuwane, gdy nie są już potrzebne. Dane nigdy nie są udostępniane innym firmom w celach komercyjnych.

Przestrzegamy unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r., jak również Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) (UE) 2016/679, które określa wymagania dla przedsiębiorstw dotyczące ochrony prywatności klientów i sposobu, w jaki wszystkie dane osobowe są przetwarzane.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób ta strona internetowa gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe, które możesz podać podczas korzystania z tej strony.

Ochrona danych osobowych, które od Ciebie otrzymujemy, ma dla nas kluczowe znaczenie. Chociaż zawsze istnieje pewne ryzyko związane z przesyłaniem informacji przez Internet, staramy się chronić przed niewłaściwym wykorzystaniem jakichkolwiek danych osobowych, które otrzymujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dane witryny są chronione przez technologię Secure Socket Layer (SSL). Technologia ta zapewnia bezpieczne przesyłanie wszystkich danych, w tym danych osobowych i kart kredytowych. Podejmując takie środki, klienci witryny mogą poczuć się bezpiecznie, wiedząc, że ich dane są chronione podczas korzystania z naszej witryny.

Gdy odwiedzasz stronę internetową, zbieramy Twoje dane osobowe, w tym informacje o przeglądanych stronach internetowych, czasie ich przeglądania oraz informacje o przeglądarce, z której korzystasz. Używamy tych informacji, aby zaoferować Ci usługi świadczone przez naszą stronę internetową i zapewnić Ci dostęp do różnych stron i usług tej strony. Podejmiemy wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia poufności informacji dostarczanych przez Wnioskodawców na stronie internetowej. Jednak strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp w jakikolwiek sposób do tych informacji.

Dane zebrane od Użytkownika będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu skontaktowania się z nim i przekazania mu informacji oraz w celu załatwienia wszelkich innych spraw powstałych w wyniku tego kontaktu.

Nie ujawniamy danych osobowych stronom trzecim w normalnym toku działalności, chyba że wyraźnie poprosisz o to witrynę w pewnych okolicznościach. Możemy jednak być prawnie zobowiązani do ujawnienia takich informacji rządowi lub innym stronom trzecim, a jeśli stanie się częścią innej organizacji, organizacja ta będzie posiadała dane osobowe gromadzone przez stronę internetową i przejmie prawa i obowiązki dotyczące Twoich danych osobowych jako opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Strona internetowa jako relacja umowna ma być ustanowiona między Tobą a nami, a jej postanowienia mogą być określone lub zostać zmienione, będziemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim jest to wymagane do tych celów.